Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, har fått lite mer än fem miljoner kronor över fyra år från Wallenberg-stiftelserna för sitt forskningsprojekt ”The boundary problem in democratic theory”. Projektet kretsar kring frågan vem som har rätt att ta del i vilket beslut. I projektet arbetar även Ludvig Beckman och Katarina Berndt Rasmussen, båda SU, och Ashwini Vasanthakumar, University of York.