– Att erbjuda mötesrum och lärosalar där alla på fakulteten kan känna sig delaktiga och inkluderade förblir viktigare än att visa porträtt av utvalda tidigare kollegor på väggarna, säger dekanus Jonas Ebbesson.

Catarina Forsberg skriver i en ledare i Karlskoga tidning att hon blir ”upprörd, förbannad och orolig när hon läser att juridiska fakulteten på Stockholms universitet har bytt ut konstverken”, då hon menar att det är viktigt att inte glömma bort eller dölja sin historia.

I en replik i samma tidning skriver Jonas Ebbesson att det är en befängd tanke att fakulteten genom att byta ut porträtten skulle försöka revidera eller sudda ut sin historia.

– Juridiska fakulteten i Stockholm skäms inte för sig. Vi har haft många framstående kolleger. Dem visar vi respekt främst genom att citera dem, bygga på deras arbeten eller kritisera dem.

Jonas Ebbesson skriver vidare i sitt svar: ”Kanske Catarina Forsberg menar att man skapar eller återger historia genom porträttmålningar på tidigare chefer och kolleger. Jag håller inte med. Vi varken skapar eller återger historia på det sättet. Det är i varje fall ett förlegat, förenklat och faktiskt irrelevant (och tråkigt) sätt att försöka visa fakultetens historia på. Därför gör vi inte heller några nya porträtt."

Barometerns ledare har också tagit upp frågan och även där har dekanus Jonas Ebbesson skrivit en replik. Dagens Juridik har i en artikel berättat om tavelbytet. Även i sociala medier har bytet av tavlorna diskuterats.

Tavlorna på fakultetens första professorer kommer istället att hängas upp på plan 7. Övriga tavlor kommer att placeras i Juridiska institutionens arbetsrum, i de fall kolleger så önskar, eller magasineras. De nya verken har valts ut av Statens konstråd i samverkan med en arbetsgrupp från fakulteten. Den 11 maj invigdes de nya tavlorna med en vernissage.