Fanfar för nya lokalerna av Scores föreståndare Staffan Furusten.
Fanfar för nya lokalerna av Scores föreståndare Staffan Furusten.

Efter att studentkåren flyttade till Studenthuset för ett par år sedan har det ena av tegelhusen på höjden intill tunnelbanestationen stått tomt. Nu har byggnaden renoverats och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) flyttat in. Fredag den 27 maj var den officiella invigningen.

Film från invigningen på Rektors blogg.

Byggt för Nobelpristagare Svante Arrhenius

Nobelhusen, som de två byggnaderna heter, byggdes ursprungligen för Nobelinstitutet för fysikalisk kemi och stod färdiga 1909. Det östra huset fungerade som privatbostad för Svante Arrhenius, Nobelpristagare i kemi och rektor för Stockholms högskola. Det västra huset, som Score nu flyttar in i, var laboratorium.

Inför flytten har byggnaden renoverats grundligt. Väggarna har fått ljusa färger, nya fina mattor är på plats och träräckena i det imponerande trapphuset har fått ny lyster. Kontorsrummen har även fått väggar med tonat glas som begränsar insynen.

Behov av nya lokaler

Den tidigare placeringen av Score i Kräftriket var vid bildandet 1992 en viktig fysisk markering att forskningscentrat har två huvudmän, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Men i takt med att Scores granne, Företagsekonomiska institutionen, expanderat behövde Score leta andra lokaler.

Vid invigningen prisade Scores föreståndare Staffan Furusten lokalernas närhet till tunnelbanan (knappt 100 meter till stationen) och att det nu går snabbare att ta sig dit från Handelshögskolan än tidigare.
– Score ska vara ett ställe det är lätt för forskare och andra att komma till och mötas, sade Staffan Furusten.

lars Strannegård, Staffan Furusten och Astrid Söderbergh Widding.
Lars Strannegård, Staffan Furusten och Astrid Söderbergh Widding.

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding underströk det ökade behov som finns av tvärvetenskaplig forskning och där Score är en förebild.
– Jag hoppas Score ska fortsätta att vara en tvärvetenskaplig mötesplats och att verksamheten ska fortsätta att utvecklas, sade hon.
Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan, betonade även han fördelen med det nya läget, samarbetet som bedrivs där och den nyfikenhet som präglar forskningen.

De två rektorerna vecklade sedan ut flaggan från stången på fasaden och Staffan Furusten blåste en fanfar på saxofon.

Efter invigningen arrangerades en föreläsning med professor John W. Meyer från Stanforduniversitetet under rubriken ”Higly Instutionalized Organisation: Status and Prospect”.

www.score.su.se