MBW labb Foto: Niklas Björling
MBW labb. Foto: Niklas Björling.
 

– Genom att utveckla en bred-spektrum antiviral behandling, bygger vi samtidigt beredskap för framtida epidemier, när nya virus överförts från djur till människan, säger Anna-Lena Spetz.

Akut behov av kunskap

I januari utlyste EU-kommissionen forskningsbidrag om totalt 10 miljoner euro för att möta det stora behovet av forskning om covid-19 avseende vaccinutveckling, behandling och diagnostik. På grund av det akuta behovet av ny kunskap frigjordes sedan ytterligare 37,5 miljoner euro och 17 projekt med 136 forskarteam har nu valts ut.

Effektiv behandling

Projektet Fight-nCoV där Stockholms universitet ingår får 2,8 miljoner euro, som ska användas till att utveckla en ny typ av antiviral behandling med effekt mot det nya coronaviruset, men även mot andra virus som angriper luftvägarna, till exempel RS viruset.

Anna-Lena Spetz Foto: MBW
Anna-Lena Spetz

– Vår lösning med bred-spektrum antiviral behandling har möjlighet att användas mot luftvägsvirus där vi idag saknar effektiv behandling, säger Anna-Lena Spetz.

Europeiskt samarbete

Med dessa medel kommer forskarteam i Tyskland, Danmark, Frankrike och Sverige att samarbeta för att testa läkemedelskandidaters effekt mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som ger sjukdomen covid-19, i provrör och i djurmodeller.

Samlad forskning

Fight-nCoV, som beräknas pågå under två år, bygger på flera års tidigare forskning. Nyckelpersoner i samarbete är Anna-Lena Spetz (Stockholms universitet), Roger LeGrand, (CEA, Frankrike), Urban Höglund, (Adlego Biomedical, Sverige), Jan Münch (Ulm University, Tyskland), Alexander N. Zelikin (Aarhus University, Danmark), Thomas Schrader (University of Duisburg-Essen, Tyskland).

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.