Johan Lind visar en blåmes för eleverna.
Johan Lind visar en blåmes för eleverna. Foto: Lena K Johansson
 

I ett grönt uthus vid Brunnsviken intill Bergianska trädgården hittar vi Johan Lind och Charlotte Flodin. De har nyss fångat några blåmesar i en fälla och nu är det dags att ringmärka, mäta längden på vingarna och titta på fjädrarna för att se om fågeln bytt hela eller enbart en del av fjäderdräkten, för att därigenom bestämma åldern. De blåser även på fåglarnas bröst för att se hur mycket fett de lagrat och noterar det. De förbereder inför dagens lektion inom ramen för Vetenskapens Hus nya skolprogram ”Flax”.

I Naturens Hus intill får skoleleverna först en kort introduktion om varför fåglar flyttar. Därefter delas klassen upp i två grupper som turas om att besöka det gröna uthuset och att göra en datorlaboration om flyttningsmönster hos fåglar. Eleverna hinner även förses med kikare för att gå en fågelbingo med frågor innan halvdagsbesöket är klart.
Tillbaka till det gröna uthuset som senaste tiden renoverat för att hysa ringmärkning och skolelever. I mitten av uthuset finns ett högt bord där ringmärkningen kan ske. På väggarna finns fågelplanscher och på den vita tavlan finns en teckning av hur fjäderdräkten på en fågelvinge är uppbyggd.

Nyfikna på blåmesen

Vingarna studeras på blåmesen. Foto: Lena K Johansson
Vingarna studeras på blåmesen. Foto: Lena K Johansson

I uthuset sitter nu tio elever i årskurs 7 runt bordet där Johan Lind tar fram en av de blåmesar som nyligen fångats. För att inte stressa fågeln i onödan har han redan vägt, mätt, tittat på fettmängden och ringmärkt fågeln. Det är en ung blåmeshona, som väger 11,2 gram – alltså ungefär som ett normalbrev. Johan Lind visar upp fågeln för skolbarnen som nyfiket tittar på den, däremot får de inte ta på fågeln för att undvika att stressa den. Han visar även de olika storlekar som finns på ringar – totalt ett trettiotal, allt från kungsfågel till knölsvan. Johan Lind berättar att de ringar man sätter på fåglarnas ben väger cirka 1 promille av fågelns vikt. I jämförelse är det ungefär som ett armbandsur på en människa.


Frågorna kommer från eleverna. Vilka fåglar får de olika storlekarna av ringar, har fågelarter dött ut och varför ringmärker man? På den sista frågan svarar Johan Lind att ringmärkningen har flera syften. Ett är för grundforskning om hur fåglar flyttar och beter sig. Men det handlar även om miljöövervakning och att hålla koll på fågelpopulationer över tid för att se effekter av exempelvis klimatförändringar.

Chans uppleva fåglar på nära håll

Johan Lind är docent i etologi (forskning om djurs beteende) och sitter i det vetenskapliga rådet för Vetenskapens Hus. Han är även hängiven fågelskådare och naturfotograf. Tillsammans med Charlotte Flodin, utvecklingsledare inom miljö och hållbar utveckling vid Vetenskapens Hus, och Ann Franzén, avdelningsföreståndare för Naturens Hus, har han utvecklat skolprogrammet Flax.
– Det är fantastiskt att uppleva fåglar på nära håll. Det vore fruktansvärt om Stockholmsbarn inte får uppleva fåglar och ringmärkning, säger Johan Lind.

De har också, tillsammans med matematikern Markus Jonsson, utvecklat en programvara som skoleleverna kan använda där de med hjälp av statistik från Ottenby fågelstation kan se hur flyttningsmönster för fåglar ändrats över tid. Och utifrån detta diskutera klimatförändringarnas påverkan på flyttfåglarna.

Gör naturen mer tillgänglig

Skolprogrammet smög igång i början av våren men avbröts redan i mars, då fåglarnas häckningssäsong började och de inte ska störas. Men i september räknar Naturens Hus med att återuppta verksamheten och hålla på till mars nästa år.
– Det finns en generell brist på att få vara i naturen och se de växter och djur som finns där. Har man inget förhållande till djur och natur bryr man sig inte så mycket i fall naturen påverkas negativt. Den här satsningen gör naturen mer tillgänglig. Vi ser att barnen blir entusiastiska av att se levande djur, säger Charlotte Flodin.

fenologi.vetenskapenshus.se går det att utforska arter och se hur arternas flyttningsmönster ändrats. Databas är öppen och kan användas av alla.

Läs mer om skolprogrammet.

Vetenskapens Hus

Naturens Hus är en del av Vetenskapens Hus, som drivs av Stockholms universitet och KTH.  Huvudsyftet är att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som visar naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt. Målgrupperna är skolelever och lärare och man har 80 000 besökare per år. Skolprogrammen för elevgrupper samt kurserna för unga på helger och skollov handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet. Kurser ges också för nyanlända ungdomar.
Läs mer på vetenskapenshus.se.

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet

Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.