Studenter i Studenthuset
Foto: Stockholms universitet

 

Regeringen beslutade i april om en ökning av antalet sommarkursplatser på svenska universitet och högskolor med 6 000 för att mildra coronapandemins konsekvenser för jobb och ekonomi. Satsningen har, tillsammans med det faktiska ekonomiska läget, bidragit till den stora ökningen av antalet antagna. Störst är ökningen bland unga mellan 20 till 24 år, även om samtliga åldersgrupper ökar jämfört med förra sommaren. Distansutbildningar är den utbildningsform som ökar mest.