Astrid Söderbergh Widding, Foto: Stockholms universitet
Astrid Söderbergh Widding, Foto: Stockholms universitet


Grattis till det förlängda förordnandet! Vilka skulle du säga är de prioriterade frågorna för Stockholms universitet de kommande åren?

– Internt är det inte minst kvalitetsfrågorna, både inom utbildning och forskning – det gäller att se till att de nya kvalitetssäkringssystem vi bygger upp verkligen blir kvalitetsdrivande. Vi har även stora lokalprojekt på gång som ytterst syftar till att utveckla verksamheten, till exempel nybyggnationen vid Albano och Accelerator. Samarbeten mellan lärosätena och vår synlighet inom regionen är också en högprioriterad fråga.

Ur ett större perspektiv, vilka är de stora utmaningarna inom universitets- och högskolesektorn just nu?

– Idag hotas universitetens autonomi och den akademiska friheten på många håll i världen. I en politisk situation där populismen breder ut sig och demokratin ytterst är hotad har universiteten en unik roll för kunskapssökande och upplysning. Övergången till öppen vetenskap, som omfattar både öppen tillgång till publikationer och till forskningsdata, är en politiskt högaktuell nyckelfråga som också ytterst är en demokratifråga. I Sverige är forskningsinfrastrukturfrågorna idag den största utmaningen, med kraftigt ökande behov i kombination med underfinansiering. Den kommande styr- och resursutredningen och den nyligen presenterade internationaliseringsutredningen innehåller förstås också många viktiga frågor och utmaningar för lärosätena.

Vilken roll har Stockholms universitet för att möta de utmaningarna?

– Som ett av landets största universitet ska vi tillsammans med våra systerlärosäten inta en ledande roll för att driva viktiga frågor och, där så krävs, också arbeta för att åstadkomma politisk förändring.