I kategorin Samhälle och välfärd återfinns Mylad Chamun, Institutionen för material- och miljökemi, och hans uppladdningsbara zinkjonbatterier för storskalig energilagring.

I kategorin Infrastruktur, smarta produkter och tjänster återfinns Anders Wästfelt och Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, som tillsammans med Anders Brun från Uppsala universitet har utvecklat möjligheterna att analysera städer, mark och skog i satellitbilder. Det går till exempel att kartlägga olika socioekonomiska förhållanden eller att se proportionen av lövträd i en barrskog för att se behovet av röjning.

Mer om IVA:s 100-lista.