COP25 i Madrid. Foto: UNclimatechange/ Flickr.com
Den 2–13 december pågår klimatmötet COP25 i Madrid. Foto: UNclimatechange/Flickr.com


FN:s klimatmöte är ett årligt arrangemang där de olika parterna i FN:s klimatkonvention från 1994 samlas för att diskutera och förhandla om klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser. Fokus för mötet i Madrid, som är det 25:e i ordningen, är att diskutera och besluta om uppföljningen av klimatavtalet från Paris 2015.
Gustaf Hugelius forskar bland annat om hur klimatförändringar påverkar jordar i nordliga ekosystem, som permafrost och våtmarker i Arktis.

Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi. Foto: Beatrice Lindevall
Gustaf Hugelius, docent vid Institutionen för naturgeografi. Foto: Beatrice Lindevall

Vad ska du göra på plats?

– Jag representerar Stockholms universitets Bolincenter för klimatforskning som är med och stödjer en paviljong som fokuserar på att kommunicera vetenskap kring kryosfären, alltså de frusna delarna av jorden: permafrost, havsis, glaciärer och inlandsisar. 

Vad är tanken med en sådan paviljong?

– Vi har samlat experter på de olika delarna av kryosfären för att försöka förmedla vilka positiva effekter snabba utsläppsminskningar skulle få. Vi kommer att ha öppna utställningar om de olika ämnena och så planerar vi temadagar med presentationer som sammanfattar forskningsläget samt presenterar nya rön. Förutom att hjälpa till med hela organisationen ansvarar jag för en temadag om permafrost på torsdag den 5 december. 

Vad hoppas du att universitetets medverkan kan leda till?

– Jag hoppas att vi kan nå ut till beslutsfattare med bred kunskap och den allra senaste forskningen kring hur klimatförändringar påverkar några av jordens mest känsliga system som permafrost, havsis, glaciärer och inlandsisar.

Vill du komma i kontakt med klimatforskare vid Stockholms universitet? Här finns en expertlista på de som kan svara på frågor om klimatet och de som är på plats under COP25 i Madrid.

Klimatsamtal i Stockholm under COP25

För att göra det möjligt för allmänheten i Stockholm att ta del av klimatdiskussioner under klimatmötet i Madrid arrangerar Nordiska Ministerrådet, Nordiska Rådet och Global Utmaning en parallell konferens i Norrsken House på Birger Jarlsgatan 57 C i Stockholm: Nordic Climate Action Weeks. Härifrån kommer besökarna dels att kunna följa debatter i Madrid via videolänk, och dels ta del av klimatdebatter på plats i Norrsken House i Stockholm.

I programmet i Norrsken House i Stockholm medverkar flera forskare från Stockholms universitet:

Gustaf Arrhenius, professor vid Filosofiska institutionen och vd för Institutet för framtidsstudier, deltar i  seminariet ”The new science on climate extremes that can help refuel the climate movement”.

Forskarna Stephan Barthel och Erik Andersson, Stockholm Resilience Centre, medverkar i seminariet ”The future of Nordic cities”.

Andrew Merrie, Stockholm Resilience Centre, presenterar utställningen Radical Ocean Futures och Amanda Wood, forskare, Stockholm Resilience Centre, håller ett lunchsamtal på temat ”What should we eat to stay within planetary boundaries?”

Läs mer om Nordic Climate Action Weeks: https://www.norden.org/sv/information/nordiska-klimatatgarder-i-stockholm-madrid-och-online

Radical Ocean Futures. Illustration: Simon Stålenhag
Bild från utställningen Radical Ocean Futures. Illustration: Simon Stålenhag