Den 15 mars arrangerades demonstrationer, initierade av ungdomar, världen över som ställer krav på samhälle och beslutsfattare att minska klimatpåverkan och skador på ekosystem. Det finns ett tydligt vetenskapligt stöd för deras oro, skriver 270 svenska klimatforskare på DN Debatt. ”Kraven på snabb, robust och rättvis omställning är berättigad. De nuvarande åtgärderna är otillräckliga."

Forskarna skriver att vi sedan industrialiseringens början använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att vi ska klara Parisavtalet. ”Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen.”

Ungdomarnas mobilisering av Fridays for Future och Climate Strike visar en generation som tar ställning i en av mänsklighetens största frågor, fortsätter undertecknarna. ”De förtjänar respekt. Vi som skriver under denna artikel stödjer deras krav och understryker att det för varje dag som går blir allt svårare att hantera denna för mänskligheten och övrigt liv på planeten avgörande fråga.”

Många SU-forskare bland undertecknarna

Debattartikeln bygger på ett upprop som gått ut bland klimatforskare i Sverige. Bland initiativtagarna finns Douglas Nilsson och Paul Glantz vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi samt Maria Johansson vid Institutionen för ekologi miljö och botanik.

Foto: Niklas Björling

Närmare femtio klimatforskare vid Stockholms universitet har skrivit under debattartikeln i Dagens Nyheter. En av dem är Line Gordon, docent inom området vattenresurser och klimat, livsmedel och biosfärens resiliens samt föreståndare för Stockholm resilience centre.
– Skolstrejken handlar ju om att barnen och ungdomarna vill att det globala avtal som slutits om klimatfrågor ska följas och att man ska lyssna på forskarna när det gäller kunskapen om vilka effekter klimatförändringarna får, och vilka åtgärder som behövs. Då är det självklart att vi forskare ska stå bakom den kunskap vi tagit fram.

Vi måste ta de ungas oro på allvar

Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i regeringens klimatpolitiska råd, tillhör även undertecknarna.

- Jag skrev under för att det är viktigt att vi som är äldre ger unga människor vårt tydliga stöd i diskussionen om klimatförändringar. Vi måste erkänna och ta deras oro på allvar och visa att vi bryr oss, att den är berättigad. Det är deras framtid de handlar om och vi har ett stort ansvar för hur den blir, säger Johan Kuylenstierna.

Vilken är forskarens roll i klimatdebatten?

Foto: Niklas Björling

– Forskarens huvuduppgift är att bedriva och kommunicera forskning som ger underlag för en fakta- och kunskapsbaserad klimatdebatt. Inom alla områden. Forskaren kan precis som alla andra människor välja att delta mer aktivt i debatten, som individ eller som engagerad inom organisationer eller politik, säger Johan Kuylenstierna.

– Vi påverkar våra barns förutsättningar enormt mycket genom att inte genomföra tillräckligt snabba och kraftiga åtgärder. Jag måste kunna se mina barn i ögonen när jag säger att jag jobbade med dessa frågor, jag förstod konsekvenserna och jag gjorde vad jag kunde, säger Line Gordon.

Läs ”Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna” på DN Debatt.