Forskarutbildningen i konstvetenskap får av bedömargruppen särskilt beröm för sitt samarbete med kulturarvsinstitutioner i Stockholm, som både bidrar till kvaliteten på utbildningen samt till doktorandernas möjligheter att få intressanta jobb efter disputationen. Satsningarna på tvärvetenskap och deltagandet i olika nätverk över ämnesgränserna värderas också högt.

– Våra satsningar med att skapa tydliga strukturer och uppföljning kring utbildningens uppläggning och innehåll innebär att våra doktorander når framgång i sina avhandlingsarbeten. Det är glädjande att UKÄ så tydligt tar fasta på detta i sin bedömning, säger professor Inga Sanner, prefekt vid Institutionen för kultur och estetik.

Underlag för UKÄ:s bedömning har bland annat varit en självvärdering som institutionen skrivit.

– Att skriva en självvärdering tar tid och kräver en viss eftertanke för att den ska ge en korrekt bild av utbildningen, men det har också varit kvalitetsutvecklande, säger docent Jessica Sjöholm Skrubbe, studierektor för utbildning på forskarnivå för konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. 

Läs UKÄ:s pressmeddelande här.