Bedömargruppen lyfter också fram det stora antalet obligatoriska och valbara kurser, och det faktum att lärosätet initierat en översyn av det obligatoriska kursprogrammet. Detta är ett gott exempel på uppföljning, åtgärder och återkoppling.

– Jag håller nog med bedömargruppen om att våra högt kvalificerade och hängivna handledare är en nyckelfaktor. Sedan tror jag att det är jätteviktigt att vi har en ordentlig volym på verksamheten. Det förbättrar det sociala livet och forskningsmiljön bland doktoranderna och det gör att vi tillsammans med Handelshögskolan får möjlighet att erbjuda ett av Nordens bredaste kursutbud, säger prefekt Jonas Häckner.

Det finns också en del brister som pekas på. Ett exempel är användandet av de individuella studieplanerna, som är ett av de viktigaste verktygen för uppföljning av doktoranderna. Enligt bedömargruppen finns ingen information där om hur det går med avhandlingsarbetet. Genomströmningen av doktorander är också svag, vad femte inskriven doktorand är inte aktiv alls. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att kraftsamla för att vända utvecklingen. 

– Våra doktorander siktar ofta högt och vill fortsätta sin karriär på den internationella akademiska arbetsmarknaden. Man kan nog säga att det är en internationell trend på de bästa universiteten att avhandlingsarbetet tar alltmer tid. Det är helt enkelt nödvändigt att ha ett starkt s.k. ”job market paper”. Det innebär förstås inte att vi inte kan bli effektivare. Bland annat arbetar vi systematiskt med att lyfta in kurser tidigt under andra året vilka utformas så att doktoranderna snabbt skall komma igång med sitt skrivande. När det gäller de individuella studieplanerna är det riktigt att de inte används på ett välintegrerat sätt idag. Kanske är det baksidan av att de två första åren är så hårt styrda. Det är helt enkelt inte förrän ganska sent i utbildningen som behovet av löpande dokumentation blir riktigt tydligt. Vi tar till oss kritiken och kommer att ta en gemensam diskussion om hur vi skall använda planerna som det stöd de är tänkta att vara, säger Jonas Häckner.

 

Läs UKÄ:s beslut