Jesper Sollerman, astronom vid Stockholms universitet, får 50 000 kronor för projektet ”Svenska astronomisällskapet 100 år”. Sällskapet verkar för att sprida kunskap om astronomi till alla intresserade, och ger ut tidskriften ”Populär astronomi”. Det grundades år 1919.  
Lars Salvius-föreningen ger bidrag till projekt som främjar vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation.
Föreningen delar också ut stipendier till personer vars texter används vid universitet och högskolor. Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria, fick stipendium på 30 000 kronor.