Bruce Cumings hade inbjudits av Forum för Asienstudier, Koreanska avdelningen och Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet samt Utrikespolitiska institutet. Under besöket höll han två välbesökta öppna föreläsningar samt medverkade i ett rundabordssamtal på Utrikespolitiska institutet.

Professor Cumings publikationslista om Korea och Nordkorea är omfattande. Hans artiklar publiceras bland annat i The Guardian, Le Monde Diplomatique, London Book Review och The Nation.

En av föreläsningarna, ”The Sources of North Korean Conduct”,var del av Koreanska avdelningens nya kurs om Nordkorea och kan ses på webbsidan för Forum för Asienstudier.

Mer om Professor Cumings kan läsas på respektive institutions hemsida.

Text: Suk-Hi Cho