Namnet ersätter den gamla benämningen ”Huvudbiblioteket”. Även universitetsbibliotekets utlokaliserade specialbibliotek, som tidigare kallades ”filialer”, har bytt namn och heter numera enheter. Anledningen till namnbytet är behovet av en ny benämning för ett nytt enhetligt arbetssätt där bibliotekets verksamhet har samma inriktning oavsett placering.

Benämningen Huvudbiblioteket kommer att bytas ut successivt på alla platser där det förekommer: webben, trycksaker, bibliotekskatalogen, bibliotekets cirkulationssystem, SUKAT och SU:s app.