Andres Rivarola
Andres Rivarola

När Latinamerikanska institutet bildades i början av 1950-talet föll det sig naturligt att det var en del av Handelshögskolan. Det svenska näringslivet hade sedan länge intresserat sig för kontinenten, som till skillnad från andra världsdelar inte var inmutad av kolonialmakterna. Sedan 1977 hör institutet till Stockholms universitet. Den växande verksamheten står på fyra ben: Forskning, utbildning, information och dokumentation.

Andres Rivarola tar emot i biblioteket, institutets hjärtpunkt. Med sina mer 50 000 volymer, som alla på ett eller annat sätt behandlar Latinamerika ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, är samlingen den största i Norden. Det är här, i ett öppet utrymme mellan de välfyllda bokhyllorna, som institutet håller sina återkommande öppna föreläsningar med teman som fredsprocessen i Columbia, Kuba med och efter Castro, Mexiko mot Trump och Haitis framtid. I dag har institutet tio anställda och 25 anslutna forskare samt en rad samarbetspartner från andra europeiska och latinamerikanska universitet.

Internationell satsning

Till skillnad från de flesta lärosäten som erbjuder Latinamerikastudier, finns vid Stockholms universitet möjlighet att gå ett helt program, både på grund- och avancerad nivå. 2001 fanns ungefär 10 sökanden till masterprogrammet, i år är de fem gånger så många. Studier på grundnivå följer samma uppåtgående kurva och en allt större andel av studenterna kommer från andra länder.

- De senaste åren har vi satsat internationellt, bland annat är nu kursinformationen på hemsidan på engelska, säger Andres Rivarola. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden också ha studenter från Kina, där intresset för Latinamerika snabbt ökar.

En del av internationaliseringen är institutionaliseringen och fördjupningen av ett redan existerande samarbete mellan nordiska universitet, med Stockholms universitet som bas. En sådan koppling mellan de nordiska länderna fanns på 60- och 70-talen, men försvagades under de två följande decennierna.

- På 60-talet kom initiativet från staten, den här gången kommer det från forskarvärlden, säger Andres Rivarola. Självklart vill vi locka både politiker och näringsliv att stödja vår verksamhet.

På väg mot Nordiska Latinamerikainstitutet

Om allt går som planerat kommer Latinamerikainstitutet inom kort få ett tillägg till sitt namn: Nordiska Latinamerikainstitutet. Än större blir den internationella konkurrenskraften om institutet tillsammans med Salamancauniversitetet i Spanien och Sorbonne Nouvelle i Frankrike, via ett Erasmus Mundus Joint Master degree, kommer kunna erbjuda studenter från hela världen en unik och prestigefylld utbildning.

­- Vi väntar spänt på EU-kommissionens beslut, säger Andres Rivarola. Erfarenheten har lärt mig att inte ta ut något i förväg, men vi borde ha stora chanser.

Text: Maria Leijonhielm