Traditionellt sett har program för gästkonstnärer och gästförfattare givit personerna utrymme att skapa konst utan att behöva tänka på vardagliga bekymmer. Writer-in-residence-programmet vid Stockholms universitet skiljer sig en aning från denna modell. Istället för att isolera författarna ger programmet dem chansen att verka inom en bredare gemenskap av studenter och andra skapande personer, samtidigt som de utvecklar program som ger bestående avtryck i deltagarnas framtid och, förhoppningsvis, världen. Inom den så kallade transnationalismen är detta särskilt framträdande då det är en genre som ”ger liv åt” folkgrupper som tidigare bara skildrats som tomma karikatyrer.

– Vi vill frambringa den potential som finns hos blivande författare som inte känner sig fullt bekväma inom den typiska anglo-saxiska modellen, säger Adnan.

Adnan, som även är författare med rötter i Bosnien, har varit en drivande kraft i skapandet av masterprogrammet i transnationell litterär gestaltning vid Stockholms universitet. Programmet har flera gästföreläsare, men Adnan har en central plats.

– Det är en stor ära att vara ständig writer-in-residence vid Stockholms universitet, då det inte är så vanligt i Sverige, säger Adnan.

Programmet innefattar traditionella workshops och läs-som-en-författare-seminarier som bygger på transnationella perspektiv. Även en grundläggande kurs som Aesthetics and Craft tittar mer på verk som överskrider internationella gränser än den etablerade litteraturkanonen. Detta angreppssätt används inom flera engelskspråkiga program, bland annat vid Bath Spa University, som är partneruniversitet till Stockholms universitet, och erbjuder ett fullt utbytesprogram för lärare och studenter. Det engelska universitetet har nu även börjat se över sin verksamhet och anammat vissa idéer från Stockholm.

Universitetets litterära tidskrift

Teoretiska och praktiska angreppssätt ges lika mycket uppmärksamhet. På en av de mest populära kurserna producerar studenterna tillsammans Stockholms universitets egen litterära tidskrift, Two Thirds North. Studenterna handleds under hela processen, från urvalet av dikter och noveller som kommer in från hela världen, ända fram till tryck och marknadsföring av tidskriften.

Adnans egen erfarenhet som flykting och hans sätt att se på flyktingskapet var en värdefull erfarenhet när han startade masterprogrammet i transnationell litterär gestaltning. Han flydde från Bosnien som tonåring 1993 och flyttade till Sverige där han studerade vid Stockholms universitet medan han jobbade nattskift som vårdare för personer med hjärnskador – en erfarenhet som ytterligare stärkt hans empati. Samma år som Adnan disputerade publicerade han sin första roman, vilket befäste relationen mellan hans akademiska och kreativa sidor. De tre romaner och de noveller han givit ut förmänskligar, enligt honom, flyktingskapet och livet i exil, ”där man rör sig mot framtiden med en fast beslutsamhet sällan berörd av sentimentalitet”.
På frågan om vilken roll han anser att författaren ska ta på sig svarar han:

– Det kanske låter märkligt, men det är inte många författare som känner att de kan använda hela världen som sin skådeplats. Jag skulle vilja se en globalisering av författarskapet som utmanar det vi kallar för globalisering.