Gösta Mittag-Leffler
Gösta Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler är inrymt i den pampiga villa i Djursholm där professor Gösta Mittag-Leffler och hans fru Signe bodde. Institutet baseras på en donation paret gjorde år 1916 och sedan 1919 ligger institutet under Kungliga Vetenskapsakademien.

Genom åren har många framstående matematiker från olika länder varit verksamma vid institutet vid konferenser, workshops, sommarskolor eller inom ramen för forskningsprogram. Institutet har idag samarbete med andra europeiska matematikinstitut som bland annat arbetar för att få fler kvinnor att satsa på forskning inom matematik. Satsningar görs även gentemot skolelever och lärare för att öka intresset för matematik.

Första professor vid Stockholm högskola

Gösta Mittag-Leffler föddes i Stockholm 1846 och studerade matematik i Uppsala där han disputerade 1872. Som forskare kom han att formas i Paris och Berlin där han tillbringade fler år. Där kom han i kontakt med framstående matematiker som Charles Hermite, Henri Poincaré och Karl Weierstrass. 1875 blev han professor i Helsingfors men återvände 1880 till hemstaden och blev den första professorn, utav alla ämnen, vid Stockholms högskola (som föregångaren till universitetet hette).

Rektor två gånger

Mittag-Leffler var en av grundarna till högskolan och blev år 1886 dess andra rektor (efter botanikprofessor Eugen Warming) och var det till året därpå då han efterträddes av zoologiprofessor Wilhelm Leche. 1891-1892 var Mittag-Leffler rektor igen, och än idag ensam om att innehaft rektorstiteln två gånger.

I Stockholm var han mycket framgångsrik med viktiga resultat inom bland annat funktionsteorin. Mittag-Lefflers sats och Mittag-Leffler-funktionen är uppkallade efter honom. Förutom matematiska arbeten författade han också biografier över kända matematiker.

Tog Sonja Kovalevsky till Stockholm

Mittag-Leffler lockade även hit unga duktiga matematiker och grundade den internationella tidskriften Acta Mathematica. En av de framstående matematiker han fick att flytta till Stockholm var ryska Sonja Kovalevsky som kom 1883. Hon blev snart anställd som föreläsare vid högskolan och efter förslag från Mittag-Leffler fick hon anställning som professor, och blev därmed den första kvinnliga professorn i Sverige. Tillsammans med Mittag-Lefflers syster, författaren Anne Charlotte Leffler, kom Sonja Kovalevsky även att skriva två teaterpjäser om kvinnans ställning i det mansdominerade samhället.

Gösta Mittag-Leffler hade kontakter med många framstående personer, inkluderat kung Oscar II och Alfred Nobel. Något Nobelpris i matematik instiftades inte, däremot tog Mittag-Leffler initiativ till storslagna fester i sin villa i samband med prisutdelningarna. 1927 avled Gösta Mittag-Leffler och begravdes på Djursholms begravningsplats.

Internationell konferens uppmärksammade jubiléet

För att uppmärksamma att Institut Mittag-Leffler fyller 100 år arrangerades en internationell matematikkonferens i Aula Magna den 16-20 mars med cirka 550 deltagare och framstående föreläsare från hela världen. Tre av föreläsarna har fått Fieldspriset, matematikens motsvarighet till Nobelpriset, och vicerektor Anders Karlhede pratade vid öppnandet av konferensen.