Solna stad, Stockholms stad och Stockholms läns landsting bör i dialog med Stockholms lärosäten ta fram en idéstudie över hur snabba och trygga gång- och cykelbanor kan binda ihop de olika campusområdena. Det behövs också en utvärdering av hur bussnätet kan utvecklas så att det stärker utbytet mellan campusområdena. Två steg för att göra det enklare för studenter, lärare och forskare att ta sig mellan Stockholms lärosäten enligt rapporten ”Goda förbindelser avgörande för akademins framgång i Stockholm”. Bakom rapporten står Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.

Stockholm är en av världens ledande universitetsstäder och ökad samverkan mellan de tre lärosätena stärker, enligt rapporten, hela Sveriges akademiska konkurrenskraft. Därför vill lärosätena länka samman sina campusområden och skapa mötesplatser för forskning, utbildning och innovation.

Läs rektor Astrid Söderbergh Widding blogginlägg om rapporten ”Stärkt fysiskt samband mellan Stockholmsuniversiteten”.

Läs rapporten Goda förbindelser avgörande för akademins framgång i Stockholm (pdf) (3438 Kb)  i sin helhet. (pdf)