Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Sedan många år samarbetar Gunnar von Heijne med professor Ismael Mingarro vid Universitat de Valéncia. Ismael Mingarro var postdoc i Stockholm i slutet på 90-talet. 

Gunnar von Heijne är sedan tidigare hedersdoktor vid Åbo Akademi.

Läs mer