Harriet Wallberg och Astrid Söderbergh Widding v
Harriet Wallberg och Astrid Söderbergh Widding välkomnade till Aula Magna.
 

Konferensen ”Vi flyttar fram positionerna!” hade tre teman. Det första var resurser och dimensionering, det andra var kopplingen mellan forskning och utbildning och slutligen rörde det sig om kvalitetsarbete. Universitetskansler Harriet Wallberg och Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding berörde dessa tre teman när de öppnade konferensen. De knöt även an till situationen i omvärlden med klimatförändringar, flyktingkatastrofer och terrordåd. Detta är viktiga frågor för vårt samhälle och då har akademin en viktig roll genom att dela med sig av kunskap kring dessa frågor och att erbjuda utbildningsmöjligheter för människor på flykt, betonade Harriet Wallberg.

Helene Hellmark Knutsson knöt an till flyktingfrågan

Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, knöt i sitt tal an till flyktingsituationen.
– Det är lätt att se en hopplös framtid. Men jag vill understryka att det är i tider som dessa vi behöver satsa än mer på forskning och på människor, sade ministern.

För att vi ska hänga med i den internationella konkurrensen måste Sverige satsa än mer på utbildning och forskning, fortsatte ministern. Hon betonade att det finns brist på olika yrkeskategorier som lärare och vårdpersonal och det måste skapas fler utbildningsplatser inom dessa områden. Fler utbildningsplatser står dessutom inte i motsatsställning till hög kvalitet.  Till och med 2018 ska regeringen satsa 250 miljoner på att bygga ut och stärka undervisningen, bland annat genom mer lärarledd undervisning. Bättre arbetslivsanknytning, fler sommarkurser, breddad rekrytering och ökad genomströmning är andra prioriterade frågor för regeringen.

Satsning på validering och kompletterande utbildningar

För att möta den ökade mängden flyktingar till Sverige blir det satsningar på validering och kompletterande utbildningar. Ministern lyfte även behovet av att stärka forskningsanknytningen inom högre utbildning, tydligare rekryterings- och karriärvägar samt att jämställdheten måste öka inom akademin.

Efter att Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet, visat hur felaktig bild allmänheten och media har av läget i världen och förklarat att det finns hopp – eländesrapporteringen till trots ­– var det tur för Bertil Andersson att gå upp på scenen.
Tidigare har han bland annat varit professor i biokemi vid Stockholms universitet och chef för EU:s forskningsorganisation ESF. Nu är han rektor för Nanyang Technical University (NTU) i Singapore.

Erfarenheter från Singapore

Bertil Andersson talade om asiatiska erfarenheter.
Bertil Andersson talade om erfarenheter från Asien och speciellt Singapore.
 

Bertil Andersson talade om framgångsfaktorer som lyft asiatiska universitet. På de viktiga rankninglistorna letar sig allt fler asiatiska universitet in på topp 100-listorna, NTU är på plats 13 i världen enligt QS-rankningen. Enligt honom är den viktigaste faktorn för asiatisk framgång att politikerna målmedvetet satsat på forskning och högre utbildning. Vid NTU har staten satsat miljardbelopp på ett nytt campus och lärare i landet har löner i nivå med ingenjörer.

Internationell rekrytering lyfte universitet

Som rektor vid NTU har Bertil Andersson helt andra möjligheter att göra satsningar på kvalitet än vad svenska rektorer har. Efter en genomlysning av verksamheten vid NTU kom man till exempel fram till att 250 forskare inte kunde visa att de presterat tillräckligt. De fick sluta och istället gjordes en internationell rekrytering för att få in forskare och lärare av hög internationell klass. Idag kommer cirka 70 procent av lärarna vid NTU från andra länder än Singapore. Bertil Andersson talade även om nära samverkan med näringslivet och samhället. Andra satsningar vid NTU är på förnyelse av pedagogiken som interaktiva klassrum och moocs (massive open online course).

Under eftermiddagen fortsatte konferensen med att diskutera frågor som krisen i lärarförsörjningen, kvalitetsarbete vid olika lärosäten och hur ett nytt kvalitetsäkringssystem bör se ut.

Integrering av forskning och utbildning

Tisdagen inleddes av professor Barbara Kehm, från Glasgows universitet som talade om strategisk styrning av utbildning och forskning. Därefter förde rektor Astrid Söderbergh Widding och Clas Hättestrand, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, en dialog på scenen om integrering av forskning och utbildning. Båda betonade behovet av att få in kvalitetsaspekter i det ordinarie arbetet vid universitetet.

Clas Hättestrand berättade att det vid institutioner, främst inom naturvetenskap, kan vara svårt att få utbildningsfrågor att ta den plats de förtjänar, då verksamheten är så ”forskningstung” – medan det inom HS-området lätt blir utbildningsfrågor som dominerar.

När diskussionen kom in på dimensioneringsfrågor lyfte Astrid Söderbergh Widding att Stockholms universitet är det lärosäte som har störst utbud av kurser i landet. Clas Hättestrand betonade att orienteringskurser är viktiga för att föra ut forskningen till allmänheten och att många av dessa kurser har högt söktryck. Men för att behålla den vetenskapliga kopplingen – och av ekonomiska orsaker – har Naturvetenskapliga fakulteten beslutat att prioritera kurser som bygger på forskning vid universitetet.

Båda lyfte även betydelsen av rekryteringar i internationell konkurrens. Internationella samarbeten inom forskning kan även ”sprida sig” så att de efter en tid även omfattar utbildning, eller vice versa, berättade Clas Hättestrand.

Radikala förslag från Peje Emilsson

Sist ut bland talarna var Peje Emilsson, bland annat grundare av Kreab och Kunskapskolan, som talade om hur svensk utbildning ska klara sig i internationell konkurrens. När han presenterade elva förslag om hur svensk utbildning kan förändras blev det fart på diskussionen. Bland det han föreslog var möjligheten att införa studieavgift även för svenska studenter, tidsbegränsa uppdragen för professorer, sträva efter att få amerikanska universitet att upprätta filialer i Sverige och att lägga ned Akademiska Hus.

Konferensen går att se i efterhand på www.uka.se.

Se även rektor Astrid Söderbergh Widdings filmade blogginlägg från konferensen.