Institutionens ledning och medarbetare har i olika grad hängts ut i sociala medier och såväl medarbetarna som deras familjer har fått utstå hot och trakasserier. Denna utveckling är ett arbetsmiljöproblem som universitetet ser mycket allvarligt på. Inom Stockholms universitet råder nolltolerans mot hot, trakasserier och alla slag av diskriminering.

Förtydligande om affiliering

I viss media har det uttryckts att Stockholms universitet avbrutit en anställning varpå vi vill förtydliga att samarbetet som avbröts gällde en affilierad forskare. En affiliering är inte en anställning vilket innebär att personen inte uppbär lön eller omfattas av de regler som gäller för anställda. Affiliering innebär ett samarbete som ska gagna både forskaren och universitetet. Finns inte en ömsesidig nytta kan universitetet avsluta affilieringen, vilket inte är samma sak som att avsluta en anställning. Att Institutionen för data - och systemvetenskap valde att avsluta den affiliering som gett upphov till uppmärksamheten är således ett beslut som ryms inom universitets regelverk.