Foto: Eva Dalin
Ilona Riipinen Foto: Eva Dalin

Ilona Riipinens forskning kretsar kring aerosoler, små luftburna partiklar, hur de samverkar med moln och regn och hur det i sin tur påverkar såväl luftkvalitet och hälsa som klimatet. Vi andas ständigt in både naturliga aerosoler och sådana som kommer från våra utsläpp, och WHO bedömer att dålig luftkvalitet är en av de största globala källorna till ohälsa. Aerosoler spelar samtidigt stor roll för jordens energibalans, och deras inverkan på klimatet har länge varit en av de stora osäkerhetsfaktorerna i klimatmodellerna.

Wallenberg Academy Fellow

Ilona Riipinen leder Enheten för atmosfärvetenskap, där man med noggranna mätningar och avancerade datormodeller studerar aerosolerna på både molekylär och global nivå för att förstå hur deras egenskaper påverkar vår atmosfär. Ilona Riipinen har mottagit många stora utmärkelser och anslag, och är Wallenberg Academy Fellow sedan 2015.

Se film om Ilona Riipinens forskning på webben hos Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) ”Luft som dödar”.

Läs artikel om Ilona Riipinens forskning på KAW:s webb ”Hur moln renar luften från partiklar”.

De andra forskare som valdes in i KVA är Andreas Strömbergsson, Uppsala universitet, Mark Pearce, KTH, samt Markus Heilig och Gunilla Karlsson Hedestam vid Karolinska Institutet. Läs mer på www.kva.se