Science Europe är en sammanslutning för organisationer i Europa som arbetar med forskningsfinansiering och utförande av forskning. Organisationen har sitt säte i Bryssel och består av 47 medlemsorganisationer från 27 länder som tillsammans har en årlig budget på cirka 30 miljarder euro. Syftet med Science Europe är att stärka den gemensamma forskningsarenan i Europa (European Research Area, ERA) genom samverkan med olika partners. 

Georgia Destounis uppdrag innebär att hon ska ge oberoende vetenskaplig rådgivning till Science Europe rörande viktiga europeiska forskningspolitiska frågor och konsekvenser av olika utvecklingsscenarion av EU-reglering och -lagstiftning.

www.scienceeurope.org