Johan Kuylenstierna Foto: SEI
Johan Kuylenstierna Foto: SEI

En jury hos tidningen Miljöaktuellt utser varje år de personer som anses mäktigaste i Sverige på miljöområdet. När listan presenterades på morgonen den 26 mars visade det sig att de senaste två årens förstanamn på listan, professor Johan Rockström som är föreståndare för Stockholm Resilience Centre (SRC) vid Stockholms universitet, nu finns på andra plats. Årets förstaplats går till en annan professor vid Stockholms universitet. Det är Johan Kuylenstierna som är chef för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Enligt juryn betonar Johan Kuylenstierna ”hur miljöfrågorna hänger ihop med fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling och rättvis handel.

På tredje plats finns Nina Ekelund som är programdirektör och chef för Hagainitiativet. Hon har tidigare varit anställd vid SRC. Anders Wijkman, som finns på åttonde plats listan, sitter i styrelsen för SRC och har dessutom koppling till SEI.

Flera av universitetets forskare på listan

Ytterligare forskare vid eller knutna till Stockholms universitet finns med på listan. På plats 13 finns Carl Folke, professor i naturresurshushållning och vetenskaplig föreståndare för SRC. På plats 24 finns filmaren och naturfotografen Mattias Klum som är knuten till SRC.

Mäktiga före detta studenter från universitetet

Även fler före detta studenter vid Stockholms universitet finns med på listan. På plats 36 finns miljöpartiets språkrör Åsa Romson som disputerat i miljörätt vid Stockholms universitet. Andra före detta studenter är Peter Norman, finansmarknadsminister, Sasja Beslik, vd på Nordea Fonder, Karolina Lisslö, vd på Bee Urban, och Lisen Schultz, forskare vid SRC.


Stärkt samarbete mellan Stockholms universitet och SEI

Häromveckan tecknade Johan Kuylenstierna och rektor Astrid Söderbergh Widding ett avtal om att stärka samarbetet mellan SEI och Stockholms universitet. Avtalet innebär bland annat att rektor tar plats i SEI:s styrelse och institutets forskare kan affilieras till universitetet.

Läs mer om samarbetet Stockholms universitet-SEI.

Listan med Sveriges hundra miljömäktigaste 2014. 
Intervju med Johan Kuylenstierna i Miljöaktuellt.


Så gjordes listan

Listan över Sveriges 100 miljömäktigaste är framtagen av en jury bestående av personer som Miljöaktuellts redaktion har valt ut för att de har en god kunskap om miljöfrågor och om samhällsdebatten i stort.