Johan Rockström fortsätter i sin nya roll att arbeta nära Stockholms Resilienscentrums (SRC) ledning och forskare, bland annat som forskningsledare för flera större forskningsprojekt vid Stockholms universitet, till exempel ”Earth Resilience in the Anthropocene” som finansieras av Europeiska forskningsrådet. Han fortsätter också att vara en viktig kugge i flera strategiska SRC-samarbeten som Global Resilience Partnership om globala utvecklingsfrågor och EAT om mat, hälsa och hållbarhet.

Rockström har varit chef för SRC sedan starten 2007

Läs mer på Stockholms Resilienscentrums webb. (svensk version finns nedanför den engelska)