Foto: National Geographic
Foto: National Geographic


I filmen berättar Johan Rockström om hur planetens temperatur ständigt stiger, och att vi inte vet exakt vad som kommer att hända när vi kommer upp i plus 4,0 grader Celsius. Men han levererar också en del positiva nyheter.

– Förra gången vi hade ett klimattoppmöte kunde man inte säga att vi hade de storskaliga högteknologiska lösningarna för ren energi, men nu i Paris [på klimatmötet i december 2015] kan vi säga det.

– Om du vaknar i Tyskland på en lördag är det troligt att du får 30 procent av din el från sol och vind, och det kommer från över 2 miljoner medborgare som levererar till ett rutnät. Danmark producerar idag, vissa dagar, 100 procent av landets elbehov från vindkraft.

– I Sverige var det för en tid sedan ett enormt uppror bland människor, från ungdomsgrupper till det civila samhällets organisationer, till den grad att statsministern meddelade att Sverige kommer att bli världens första fossilbränslefritt nation. Jag var chockad över hur det drevs på underifrån.

Förutom forskare intervjuar DiCaprio även världsledare som president Barack Obama, USA:s utrikesminister John Kerry, FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och påven.

Se trailer och läs mer här.