Man och kvinna bakar pepparkakor.
Julen ska vara en fröjdefull högtid men är för många en stressig tid. Foto: Arne Trautman.


Faktum är att forskningen visar att svenska kvinnor och män spenderar likvärdigt med tid på förvärvsarbete, i genomsnitt omkring sex och en halv timme. Men att svenska kvinnor spenderar fler timmar på hushållsarbetet per dag än svenska män (två timmar respektive en timme och femton minuter).

– För svenska mammor och pappor är skillnaden i tid spenderad på hushållsarbete över en timme.  Därutöver tar svenska mammor en större del av arbetet med att natta barnen, packa skolväskorna och hjälpa till med läxorna. Det innebär att kvinnors totala arbetsbelastning är större än männens, säger Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet.

Emma Hagqvist forskar om kvinnor och mäns förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv och möjligheten att balansera arbetsliv och privatliv.

Vilka konsekvenser får julstressen?

Sedan början på 90-talet har skillnaderna i kvinnors och mäns totala arbetstid minskat. Det beror framförallt på att kvinnor spenderar mer tid på förvärvsarbete och därmed inte har lika mycket tid över för hushållsarbetet. Det beror alltså inte i så stor utsträckning på att män bidrar med mer tid i hushållsarbetet.

Emma Hagqvist forskare vid Stressforskningsinstitutet porträttbild
Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet. Foto: Jonna Nimonius.

– Ojämlik fördelning av arbetet inom familjen tenderar att leda till att främst kvinnor upplever sig otillfredsställda i sin relation med sin partner. Kvinnor som lever i ojämställda relationer upplever ofta sämre psykisk hälsa och lägre välbefinnande.

Hämta på förskolan, hushållsarbete, jobb och träning är några av de bitar som kan finnas i livspusslet. Många män och kvinnor upplever svårigheter att få ihop livspusslet vilket ökar risken för stress, ökat blodtryck och psykisk ohälsa.

– Kvinnor som upplever svårigheter att balansera livspusslet upplever sig mer ofta utmattade och män tenderar att konsumera mer alkohol, generellt sett i Sverige.

Ett obalanserat livspussel gör svenska kvinnor och män mer sjuka än kvinnor och män i andra europeiska länder. Detta trots att vi i Sverige ofta upplever lägre nivåer av obalans. En bidragande orsak till att vi blir sjukare är att vi har fler förvärvsarbetande kvinnor i Sverige jämfört med andra länder.

– I svenska hem finns inga hemmafruar som sköter hushållsarbetet och tar ansvaret för barnen. Svenska kvinnor, och i viss mån även svenska män, får göra allt och det gör oss stressade och utmattade.

Hur kan man minska julstressen?

Kring jul ökar ofta antalet pusselbitar i livspusslet vilket leder till den julstress som tycks ha blivit en folksjukdom i Sverige. Vid en tid på året då vi ska ha ro och frid upplever många istället en julohälsa. Hur kan vi då ändra på det?

– För mer julefrid och ökat välbefinnande behöver arbetsbelastningen minska. Forskningen visar att om hushållsarbetet fördelas jämställt mellan individer i parförhållanden så ökar välbefinnandet och tillfredsställelsen över relationen och livet. Möjligheterna för ett mer balanserat livspussel som inkluderar återhämtning ökar. Det är även väl belagt i forskning att pulshöjande aktivitet, så som en rask promenad gör kroppen mer tolerant för stress och gör så att vi orkar mer.  

Emma Hagqvists tips för en mer avkopplande jul

  • Sitt ner med din partner och diskutera vilket julstök som ni anser verkligen är måsten (köpa julklappar, maten, städa etc).
  • Fördela dessa mellan er.
  • Ta en promenad, jogga eller åk skidor under dagens ljusa timmar, fysisk aktivitet och ljus minskar stress.

Lyssna på Stressforskningspoddens senaste avsnitt som handlar om julstress.
soundcloud.com/user-367522577-858184174/stressforskningspodden-2

Fler forskningsnyheter hittar du här.