Den 28 juni tar Nordrest över driften av Högskolerestauranger AB, Hörs. Kafé- och restaurangverksamheten fortsätter som tidigare liksom cateringverksamheten. I höst fortsätter det så kallade Hörs-kortet för studenter och personal att fungera som tidigare, det blir dock ett uppehåll under sommaren för överflytt av saldon.

Hörs driver inte bara kaféer och restauranger i Stockholm utan också på nio andra studentorter.

Mer information om försäljningen finns på Nordrests webb och Hörs webb.