Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk i Farsta Foto: Vattenfall
Kontrollrummet Ågesta kärnkraftverk Foto: Vattenfall
 

– Sådana här platser är viktiga för att vi ska förstå samhället. Ågestaverket berättar både om det framgångsrika svenska efterkrigstidssamhällsbygget, med samarbetet mellan storindustri och stat och ingenjörsarbete i världsklass. Men det berättar också en mörkare historia om kopplingen mellan den civila kärnkraften och kärnvapen, säger Fredrik Krohn Andersson.

Ågestaverket började byggas 1957 och var i drift mellan 1963 och 1974. Vilken roll spelade Ågesta inom svensk kärnkraft?

– Ågestaverket var en del i utvecklingen av det mycket ambitiösa svenska kärnkraftsprojektet. Det var, som man då uttryckte det, ”språngbrädan till en ny teknik i stor skala” och en viktig del i den senare storskaliga utbygganden av kärnkraften.

Fredrik Krohn Andersson porträtt
Fredrik Krohn Andersson. Foto: Niklas Björling.

Fanns det inte risker med att bygga ett kärnkraftverk mitt i bebyggelsen?

– Jo Ågesta var en återvändsgränd på grund av sitt läge, även om säkerhetsfrågan inte alls hade samma tyngd under 1960-talet.

Varför lades det ner?

– Ågestaverket hade spelat ut sin roll som språngbräda. Både konstruktionsmässigt och driftsmässigt hade de erfarenheter gjorts som behövdes göras. Konstruktionen och driften av de kärnkraftverk som skulle bli de slutgiltiga förläggningarna hade också redan påbörjats.

Vad hoppas du ska hända med Ågesta nu?

– I talande stund pågår demonteringen och rivningen av Ågesta. Samtidigt pågår en dialog med kulturminnesvårdens parter. Min förhoppning är att så mycket som möjligt kan bevaras som gör det möjligt att berätta de historier som Ågestaverket är en del av och ett uttryck för.

Fakta: Atomåldern och kärnkraften

Under 1940-talet trädde människan in i det som kallades atomåldern. Enorma förväntningar ställdes till atom, eller som det senare kom att heta, ”kärnkraften” och dess förmåga att lösa i stort sett alla det moderna samhällets problem. Kärnkraften präglades också av en grundläggande dubbeltydighet då det både fanns en föreställning om en aldrig sinande energitillgång samtidigt som den också utgjorde ett hot om fullständig förintelse av planeten i ett kärnvapenkrig.

Föreläsning om Ågesta

Fredrik Krohn Andersson föreläser om Ågesta, Sverige och kärnkraften den 12 mars på Kulturhuset Fanfaren i Farsta.

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet

Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.