Foto:Eva Dalin
Karin Helander Foto:Eva Dalin
 

Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, är ny ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien. Hon efterträder Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, som avgår efter två mandatperioder.

Karin Helander är arbetande ledamot i Akademien sedan 2010. Hon var 1998-2014 föreståndare vid Centrum för barnkulturforskning och 2015-2017 vicerektor för det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Karin Helander tillträdde posten den 1 januari 2019.