Genom Global Swede uppmärksammas internationella studenter som utbildat sig i Sverige och som utmärkt sig inom områden relaterade till innovation och entreprenörskap. Kate Williman har medborgarskap både i England och Nya Zeeland, men är född och uppvuxen på Nya Zeeland.

Motivering till nomineringen för Kate Williman:

“Kate is a superior student with excellent grades and fieldwork performance. She’s an asset in class, giving teachers constructive feedback and leading group work. Outside the classroom she also shines, heading efforts to improve student conditions, engaging class in social events and supporting a fellow student during difficult times. Kate is a joy to be with, she always has a joke, but never hesitates to make this world a better place with sustainable dinner parties and a good critical debate.”

Genom diplomeringsceremonin uppmuntras studenterna att medverka i nätverket Global Swede för att i förlängningen verka som ambassadörer för Sverige som destination. Diplomeringsceremonin Global Swede är ett samarbete mellan Utrikesdepartementet och Svenska institutet. Ceremonin ägde rum på Utrikesdepartementet.

Svenska Institutet och Global Swede

Svenska institutet är en statlig myndighet som främjar intresset och förtroendet för Sverige i världen. Att attrahera utländska talanger är ett viktigt mål. Global Swede-initiativet är ett av institutets sätt att hålla kontakt med före detta internationella studenter och forskare som har studerat i Sverige.