Katherine Freese. Foto: Alexis Brandeker
Katherine Freese. Foto: Alexis Brandeker

Katherine Freese är en av världens mest kända astropartikelfysiker. Hon har gjort banbrytande insatser framför allt rörande universums mörka energi och mörka materia, två av de största problemen inom kosmologin. Hon har bland annat föreslagit modeller för den kosmologiska snabba utvidgningen (inflationen) i det tidiga universum, och har givit sinnrika förslag om hur den mörka materian skulle kunna detekteras, metoder som nu används runt om i världen. Hon är författare till boken ”The Cosmic Cocktail: Three Parts Dark Matter”, publicerad 2014 på Princeton University Press.