Xiaodong Zou
Xiaodong Zou

Xiaodong Zou är professor vid Institutionen för material-och miljökemi vid Stockholm universitets. Hon har en grundutbildning i fysik från Pekinguniversitet och erhöll sin masterexamen i metallfysik från Beijing University of Science and Technology. Hon har en doktorsexamen i strukturkemi från Stockholms universitet.

Xiaodong Zous vetenskapliga expertis ligger främst inom metodutveckling för att bestämma atomära strukturer hos nanokristaller med elektronkristallografi. Hon är en av Sveriges ledande strukturkemister och har löst en stor mängd komplexa strukturer av zeoliter, porösa metall-organiska föreningar och kvasikristallapproximanter med transmissionselektronmikroskopi.

- Jag är hedrad över att bli invald som ledamot i IVA. IVA är mycket speciellt för mig och jag ser fram emot att bidra till IVAs arbete, kommenterar Xiaodong Zou.

Läs mer om de nya ledamöterna i IVA.