Spritblandning i samhällets tjänst: Reportage om kemister på Stockholms universitet som blandar handsprit för leveras till lokala sjukhus, under utbrottet av covid-19, våren 2020. Medverkande är Berit Olofsson, professor i organisk kemi och Ken Inge, forskare i material- och miljökemi.


Artikeln är uppdaterad 9 april.

Från sjukvården har kommit larm om materielbrist på grund av coronaepidemin. Behovet av skyddsutrustning, som munskydd och engångshandskar, samt handsprit är stort. Lennart Bergström, professor vid Institutionen för material- och miljökemi, ville att Stockholms universitet skulle agera.
 När bristen på material inom sjukvården blev uppenbar frågade jag mig själv vad universitetet och särskilt vi kemister skulle kunna bidra med, säger Lennart Bergström.

Förfrågan om material som kan skänkas

Foto: Jens Lasthein
Ehsan Hadi och Adrian Moreno Guerra tappar över etanol för att blanda till handspriten.
Foto: Jens Lasthein

Han talade med Berit Olofsson, professor i organisk kemi och sektionsdekan, och frågade vad som kunde göras. Hon kontaktade då Danderyds sjukhus för att höra vilka akuta behov de hade, och fick veta att det främst rörde sig om handsprit och viss skyddsutrustning. Den 17 mars skickade Berit Olofsson ut en förfrågan till de naturvetenskapliga institutionerna vid universitetet om att inventera vilken engångsutrustning de har och som omgående kan skickas till sjukvården. Exempel på sådan utrustning är handsprit i pumpflaskor, skyddsmasker, skyddsglasögon, genomskinliga förkläden och skyddshandskar.

I mejlet fanns även en förfrågan hur mycket man kan avvara av etanol, isopropanol, väteperoxid och glycerol samt dunkar och flaskor. När hon sedan fick svar från sjukhuset att det sade ja till att ta emot handsprit om universitetet skulle tillverka den enligt WHO:s recept påbörjades även insamling av ingredienserna för sprittillverkningen. Ett mejl gick ut till kemiinstitutionerna om att produktionen av handsprit kunde påbörjas och med en förfråga om vilka medarbetare de hade tillgängliga för detta. Snabbt kom svar in och även uppgifter hur mycket kemikalier som fanns.

Gensvaret från kollegor och institutioner varit fantastiskt; på bara några timmar hade mer än 250 liter samlats in, säger Lennart Bergström.


Första leverans till Danderyds sjukhus

Foto: Oskar Sandblom
En del av det som överlämnades första dagen. Foto: Oskar Sandblom

Redan samma dag påbörjades produktionen av handsprit i ett laboratorium vid Institutionen för material- och miljökemi och hos en forskargrupp vid Institutionen för biokemi och biofysik vid SciLifeLab. Samtidigt pågick insamling av engångsartiklar och flaskor med handsprit under ledning av forskningsingenjör Hanna Gustavsson. Till kvällen kunde Danderyds sjukhus hämta bland annat tre flyttlådor med handsprit på pumpflaskor, 200 förpackningar handskar, 40-50 ansiktsmasker, 200 munskydd och 30 liter egentillverkad handsprit.*

En anledning till att vi fick så effektiv insamling var aktiveringen av universitetets lokala labbsäkerhetsnätverk. Det är personer som vanligtvis jobbar med labbsäkerhetsfrågor på institutionerna. De släppte allt vad de hade för händerna och började sprida vidare, samla in engångsmaterial och inventera tillgången på kemikalieråvaror. De förtjänar en eloge hela gänget, säger Hanna Gustavsson.

Fortsatt produktion av handsprit

Foto Jakob Norinder.
Nytillverkad handsprit. Foto Jakob Norinder.

Kemisterna vid Stockholms universitet har fortsatt att producera handsprit och flera institutioner har bidragit med ingredienser. SU Butiken (universitetets interna butik där bland annat kemikalier säljs) skänkte det mesta av sitt lager av etanol till tillverkningen av handsprit och skickade även engångshandskar till Danderyds sjukhus. Lokalvårdarna vid universitetet samlade in utställda flaskor med handsprit så de kunde skickas till sjukvården. Naturhistoriska riksmuseet levererade 1 900 liter etanol.

Uppmärksammat av media och minister

Initiativet fick snabbt uppmärksamhet i såväl traditionell media, som Expressen och Dagens Nyheter, som i sociala medier. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, forskning och rymdfrågor, lyfte det på Twitter och skrev att det är ett viktigt initiativ och uppmanade andra lärosäten att följa SU-kemisternas exempel. Ministern bjöd även in de ansvariga för produktionen till ett videomöte där hon tackade för deras insatser och den 30 mars besökte Stockholms finansborgarråd Anna Körnig Jerlmyr kemisterna.

Stöd från företag och privatpersoner

Uppmärksamheten i media gjorde att företag och privatpersoner hörde av sig och ville hjälpa till. Petrolia, som tillverkar bland annat spolarvätska, skänkte tomma plastdunkar. Brandmännens solidaritetsrörelse erbjöd sig att hämta dessa dunkar och kom även att transportera dunkar med handsprit. Veckan efteråt gick Runa Vodka, GE Health och Absolut Vodka in som leverantörer av etanol. Några privatpersoner hörde av sig och undrade om de kan bidra med pengar.

De första leveranserna av handsprit gick direkt till sjukhusen - och ambulansvården, som hade akuta behov. Från fredagen den 20 mars går leveranserna till Stockholms Stads nyuppsatta distributionscentral i Johanneshov, för vidare distribution till kommuner enligt Länsstyrelsens prioritering, och arbetet fortgår även under helgen.

Drygt 20 000 liter nyproducerad handsprit

Foto: Anna Allergren
Berit Olofsson tar emot leveransen från Absolut Vodka. Foto: Anna Allergren

I början av den andra produktionsveckan blev det ett tillfälligt bakslag i väntan på att olika myndigheter löser frågor om tillstånd för verksamheten. Stockholms universitet sökte undantag och dispenser från olika regelverk. Produktionen av handsprit stod still ett par dagar men återupptogs under onsdagen. Sedan dessa har fyra labb varit igång och producerat handsprit. Leveranserna av etanol är nu säkrade genom GE Health och en tankbil från Absolut Vodka har även levererat. Torsdagen den 9 april hade kemisterna totalt producerat och levererat drygt 20 000 liter handsprit.

Flera lärosäten hjälper vården

Berit Olofsson uppmanade i ett tidigt skede andra universitet och företag att bidra för att sjukvården ska klara situationen. Inom några dagar var även produktion av handsprit igång på bland andra Umeå universitet och Lunds universitet. Flera lärosäten, till exempel KTH och Malmö universitet, började även producera skyddsutrustning som visir.

Universitetet har viktig roll att spela

Foto: Konstantin Kriechbaum
Ehsan Hadi, Tamara Church och Konstantin Kriechbaum i labbet. Foto: Konstantin Kriechbaum

Det är en hektisk tid för Berit Olofsson och hennes kolleger. Hon har fullt upp med att samordna leveranser, produktion samt kontakter med sjukhusen, krisledningen hos staden och länsstyrelsen samt med andra myndigheter. Lägg därtill samtal och mejl från journalister, företag och privatpersoner som vill hjälpa till.

Lennart Bergström och Berit Olofsson poängterar att industrin snarast måste starta upp tillräcklig produktionen av handspriten. Men givet det akuta läget ser de att universitetet har en viktig roll att spela, i väntan på att industriella aktörer kommer igång.

- Det är fantastiskt att det gick så fort att göra inventeringen och att komma igång med produktionen. Detta är ett lagarbete där många personer gör ett fantastiskt arbete, säger Berit Olofsson. 

I ett av labben står Ehsan Hadi och blandar handsprit. På frågan varför han valt att göra det svarar han att vi alla sitter i samma båt nu:
- Det jag som kemist kan göra är att använda min kunskap för att producera vad samhället behöver.

Läs även om insamling av OH-blad för tillverkning av visir till vården

Läs även Rektors blogg Besök i handspritfabriken.

* Insamlingen av material till sjukvården har fortsatt vid Stockholms universitet. Den 30 mars gick ytterligare en leverans till Danderyds sjukhus. Denna gång med bland annat visir, skyddsglasögon, munskydd och skyddsrockar.

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet

Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev.
Läs tidigare nummer och prenumerera här.