Den första etappen med fyra punkthus om totalt 297 studentlägenheter påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara klart för inflyttning under 2020. I den andra etappen planeras ett lamellhus om ytterligare 183 lägenheter, som även kommer att inrymma en ny förskola i anslutning till de fyra nya punkthusen.

Studentbostadsområdet Lappkärrsberget ligger i nära anslutning till Stockholms universitet och är idag Stockholms studentbostäders största studentbostadsområde med omkring 2 200 bostäder, allt från korridorsrum till familjebostäder. Med planerna på att inom de närmaste åren bygga ytterligare 800 nya bostäder, kommer antalet att uppgå till över 3 000 studentbostäder i denna stadsdel.