På förekommen anledning vill Sektionen för säkerhet vid Stockholms universitet påminna om att när eldningsförbud råder i länet så är det inte tillåtet att använda bärbara grillar på campus, då de kan orsaka bränder i marken.

Den som planerar att grilla, eller tända eld, är skyldig att kontrrollera om eldningsförbud råder. Du hittar information om eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats.