Ämnena spänner över områden som beslutsstöd för diagnoser och behandling, digitalisering av den mänskliga kroppen, datasäkerhet inom vården och potentialen för VR-teknik. Forskare från bland annat SU, KTH och KI deltar tillsammans med representanter från Google, Microsoft, IBM och åtskilliga andra teknikföretag.

- Den digitala revolutionen har inneburit fantastiska möjligheter för vården, säger Anders Ekblom, ordförande för Karolinska sjukhusets styrelse. Än så länge har dock mycket fokus legat på olika tekniska plattformar och applikationer. Vi vill vända på perspektivet och fokusera på patienten. Tekniken är inte det intressanta, utan hur den kan användas för att förbättra människors livskvalité. 

MYiHealth 2017 arrangeras av Stockholmsmässan på uppdrag av grundarna Karolinska Institutet, Stockholms universitet, KTH och Stockholms stad. Läs mer på http://www.myihealth.se