Paul Anastas är direktör för Center for Green Chemistry and Green Engineering vid Yale-universi­tetet i USA. Han är en av grundarna av den gröna kemin och var med och formulerade de principer efter vilka man brukar bedöma miljö­vänligheten i kemiska processer. Han är en förkämpe för användning av gröna metoder i kemisk syntes.

Utveckla användningen av skogsråvara

Paul Anastas värdinstitutioner är Institutionen för biokemi och biofysik, Institutionen för material- och miljökemi samt Institutionen för organisk kemi vid Stockholms universitet. Det övergripande syftet med vistelsen är att utveckla användningen av skogsråvara som en källa till råvara för kemisk industri till exempel plastfram­ställning.

I motiveringen till beslutet står att detta har potentiellt stor betydelse och anknyter mycket väl till den befintliga verksamheten vid värd­institu­tionerna. ”Professor Anastas bakgrund inom depolymeri­sering av biomassa passar väl in i detta och man kan också förvänta sig synergieffekter med avseende på hans starka bakgrund inom lagstiftning och grön kemi i allmänhet”.

Läs mer om Paul Anastas på Yales webb.