Paul Anastas är direktör för Center for Green Chemistry and Green Engineering vid Yale-universi­tetet i USA. Han är en av grundarna av den gröna kemin och var med och formulerade de principer efter vilka man brukar bedöma miljö­vänligheten i kemiska processer. Han är en förkämpe för användning av gröna metoder i kemisk syntes.

Utveckla användningen av skogsråvara

Paul Anastas värdinstitution är Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet. Det övergripande syftet med vistelsen är att utveckla användningen av skogsråvara som en källa till råvara för kemisk industri till exempel plastfram­ställning.

I motiveringen till beslutet står att detta har potentiellt stor betydelse och anknyter mycket väl till den befintliga verksamheten vid värd­institu­tionerna. ”Professor Anastas bakgrund inom depolymeri­sering av biomassa passar väl in i detta och man kan också förvänta sig synergieffekter med avseende på hans starka bakgrund inom lagstiftning och grön kemi i allmänhet”.

Läs mer om Paul Anastas på Yales webb.