KB, som är Sveriges nationalbibliotek, ska tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Myndigheten ska också hjälpa forskare att göra sina forskningsresultat tillgängliga, samt stödja landets bibliotek i att sprida kunskapen. I instruktionen ingår dessutom att tillhandahålla data som gör det möjligt att visa en helhetsbild av svensk vetenskaplig publicering. Syftet är att fler människor och verksamheter ska ges möjlighet att få ta del av vetenskapligt förankrad information.
– Som nationalbibliotek samlar Kungliga biblioteket in allt som trycks och ges ut i Sverige och fyller därför en viktig funktion för forskningen. Det här beslutet tydliggör Kungliga bibliotekets uppgift att värna demokratin genom att sprida kunskap baserad på forskning av hög kvalitet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 
KB ska även fortsättningsvis ansvara för kulturarvet genom att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material. Sedan tidigare har myndigheten också i uppdrag att upprätthålla en nationell överblick över landets bibliotek, och främja deras samverkan.