Under symposiet berättade Gustaf Öqvist-Seimyr från Karolinska institutet om att bedöma läsning genom ögonrörelsemätning och maskininlärning. Julia Uddén vid Psykologiska institutionen berättade om språk och dyslexi ur ett hjärnavbildningsperspektiv. Ushi Goswami, Cambridge University, avslutade med att tala om dyslexi, språk, rytm och hjärnan innan en paneldiskussion.
Under studiebesöket vid SUBIC fick prinsparet tillfälle att både se och prova på att avbilda hjärnor i mikroskop och med MR-skanner.
– Prinsparets besök är extra roligt eftersom de är mycket intresserade av dessa frågor och det ger oss möjlighet att visa upp vår forskning på en vetenskaplig nivå, säger Francisco de Lacerda, professor i fonetik, Institutionen för lingvistik.
– SUBIC gör det möjligt att bedriva nyfikenhetsdriven grundforsknings inom humaniora på helt nya sätt. Det är ett slags revolution eftersom vi fått helt nya redskap och nya möjligheter att undersöka hjärnans funktion och struktur.

Elin Allzén visar röntgenmikroskopet för prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Foto: Lena Katarina
Labföreståndaren Elin Allzén demonstrerar SUBICs röntgenmikroskop för prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Foto: Lena Katarina Johansson/Stockholms universitet.
 
MR-skannern kan studera hjärnan och talorganen under anvädning.
MR-fysikern Patrik Andersson visar prinsessan Sofia och prins Carl Philip hur MR-skannern kan studera hjärnan och talorganen live när de används. Francisco de Lacerda är försöksperson. Foto: Lena Katarina Johansson/Stockholms universitet.
 

Mer om SUBIC.