Akademistyrelsen är högsta beslutande organ inom Kungliga Vetenskapsakademin (KVA). Preses är akademins ordförande och biträds av tre vice presides.

Den 12 september tillträdde Lars Bergström, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet och tidigare mångårig sekreterare i kommittén för Nobelpriset i fysik, som förste vice preses.

Akademien preses är Dan Larhammar. Ständig sekreterare och Akademiens verkställande ledamot med ansvar för Akademiens organisation är Göran K. Hansson.