Foto: Per Larsson
Tom Britton vid ett av tillfällena han medverkat i Aktuellt.


Under våren har flera forskare vid Stockholms universitet uppmärksammats i media med anledning av coronakrisen. I många fall har de uttalat sig i egenskap av experter på effekter som uppstått till följd av krisen, till exempel om det ekonomiska läget eller problem inom hemtjänsten. I andra fall har det rört sig om forskning kring smittspridning eller om framtagande av vaccin mot coronaviruset.

Den forskare vid universitetet som under våren fått mest uppmärksamhet i media, både i Sverige och internationellt, är nog ändå Tom Britton. Han är professor i matematisk statistik och forskar sedan 90-talet kring smittspridning och utvecklar matematiska modeller för att förutsäga spridningen.

100 000 visningar på Youtube

Den 14 mars var han inbokad för att föreläsa för allmänheten på Tekniska museet initierat av Vetenskapens Hus om hur de matematiska modellerna fungerar som kan förutse hur stort ett virusutbrott blir. På grund av coronaepidemin blev det ”enbart” en inspelad föreläsning. Frågans aktualitet ledde till att föreläsningen gjordes i både en svensk och engelsk version (senare gjordes även en översättning till franska). Föreläsningen fick snabbt spridning och den engelska versionen har hittills haft nästan 100 000 visningar på Youtube.

Flitig gäst i media

Tom Britton blev snart kontaktad av medier som ville ha höra vad modellerna kunde säga om hur smittan skulle utvecklas. I mitten av april publicerade han en rapport. Där skrev han att cirka en tredjedel av stockholmarna redan smittats av coronsviruset, vilket skulle innebär att den mesta av smittspridning här skulle vara över inom en månad och att flockimmunitet då är nära. Visserligen betonade han i artikeln att modellen är väldigt förenklad och därmed har stor osäkerhet och välkomnar mer genomarbetade studier, men det fångade inte media upp lika mycket. Rapporten fick stor uppmärksamhet och han hamnade igen i nästan alla svenska nyhetsmedier.

Tom Britton uppskattar att han (till och med 14 maj) varit med i tv cirka femton gånger, fem gånger i radio, blivit kontaktad av svenska journalister vid cirka 50 tillfällen och av utländska journalister ett trettiotal gånger samt medverkat i några poddar.

Varför har du valt att vara så tillgänglig?
–  Jag tycker det är min plikt. Nu på slutet har jag dock tackat nej några gånger. Jag har även tackat nej till några i mitt tycke suspekta medier. Jag har valt att besvara alla mejl från allmänheten, om än kort. Kanske har detta varit ett misstag då det skapar en väldig stress.

Tom Britton har haft tät mejlkontakt med Folkhälsomyndigheten med olika inspel, och myndigheten har ställt frågor till honom. Han har även haft digitala föreläsningar för olika åhörargrupper, bland annat ett webbinarium i regi av London School of Economics och ett populärvetenskapligt seminarium för Europeiska Centralbanken.
– Min ordinarie forskning ligger i viloläge men jag forskar nu mer tillämpat om covid.

Se föreläsning på Youtube med Tom Britton "Covid-19 - vi räknar på det"