German Salazar Alvarez på institutionen för material- och miljökemi har beviljats nästan 11 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Han arbetar med projektet "Extended DREAM: Multiple-length scale approach to functional nanomaterial”.