Matilda Ernkrans besöker SUBIC och Francisco de Lacerda visar delar av centrets forskningsinfrastruktur.
Matilda Ernkrans besöker SUBIC och Francisco de Lacerda visar delar av centrets forskningsinfrastruktur. Foto: Anna-Karin Landin

 

Programmet var fullspäckat för Matilda Ernkrans när hon besökte Stockholms universitet. Förutom möten med universitetsledningen, studentrepresentanter och anställda hann hon med ett besök vid Östersjöcentrum, Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) och presentationer av ett urval av den bredd av forskning som pågår vid Stockholms universitet.

Christoph Humborg talade bland annat om torskens status i Östersjön när Matilda Ernkrans besökte Östersjöcentrum.
Christoph Humborg talade bland annat om torskens status i Östersjön när Matilda Ernkrans besökte Östersjöcentrum.

På Östersjöcentrum presenterade föreståndare Tina Elfwing och professor Christoph Humborg verksamheten och passade på att trycka på vikten av att värna våra långa tidsserier inom miljöövervakningen, samt behovet av långsiktiga forskningsprogram som sträcker sig över mer än 3 år. Östersjöcentrum gästades också av Nina Kirchner, föreståndare för Bolincentrum för klimatforskning som berättade om vikten av klimatforskning och exempel på den forskning som pågår.

Ilona Riipinen berättade om ny forskning om hur partiklar påverkar klimatet.
Ilona Riipinen berättade om ny forskning om hur partiklar påverkar klimatet.

Annica Ekman, professor vid Meteorologiska institutionen, och Ilona Riipinen, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, presenterade sitt Horizon 2020-projekt om hur luftföroreningar påverkar klimatet. Dessutom fanns Jesper Sollerman, professor vid Institutionen för astronomi på plats och berättade om helt annan forskning – hur han försöker svara på några av universums stora gåtor genom att studera exploderande stjärnor.

Matilda Ernkrans är förutom minister för högre utbildning och forskning även minister för rymdfrågor. Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi, berättade bland annat om den rymdkamera han använder för att jaga exploderande stjärnor.
Matilda Ernkrans är förutom minister för högre utbildning och forskning även minister för rymdfrågor. Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi, berättade bland annat om den rymdkamera han använder för att jaga supernovor.

 

Matilda Ernkrans hann också med ett besök på Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) där hon fick veta mer om hur centret stödjer forskning inom humanvetenskap genom att visa vad som händer i hjärnan.

– Vi hoppas att folk om 100 år ska säga att vi på SUBIC lade grunden för deras forskning. Det är bara möjligt att göra på ett universitet som satsar på grundforskning, sa professor Francisco de Lacerda, Institutionen för lingvistik, när han visade centrets magnetkamera.

Matilda Ernkrans får ta av sig sina örhängen innan hon går in för att titta närmre på den magnetkamera som används för hjärnforskning vid SUBIC.
Matilda Ernkrans får ta av sig sina örhängen innan hon går in för att titta närmre på den magnetkamera som används för hjärnforskning vid SUBIC.