År 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. En av författarna bakom den var den kinesiska akademikern och diplomaten Peng Chun Chang. I slutet av förra året kom Hans-Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Institutet för Turkietstudier, Stockholms universitet, ut med en bok om Peng Chun Chang. Enligt Hans-Ingvar Roth är När Konfucius kom till FN (Dialogos förlag) den första boken om honom.

När FN-förklaringen kom 1948 var det första gången den enskilda människan gjordes till subjekt i den internationella rätten. Ingen stat röstade emot dokumentet i generalförsamlingen, vilket bidragit till FN-förklaringens stora legitimitet.
– FN-förklaringen är fortfarande det främsta bålverket mot auktoritära, populistiska krafter i dagens värld. Av denna anledning är det särskilt viktigt att lyfta fram dokumentet i dagens värld med alla oroväckande politiska tendenser, säger Hans-Ingvar Roth.

Inspiration från konsten i tunnelbanan

I inledningen till boken knyter Hans-Ingvar Roth an till Universitetets tunnelbanestation. Här finns alla FN-förklaringens trettio artiklar att beskåda på väggarna vid perrongen.
– Under alla år som jag stått där har jag då och då funderat på vilka personer som framför allt var med och skrev dokumentet. Bland de mest betydelsefulla personerna var Eleanor Roosevelt, den franske juristen René Cassin, den libanesiske filosofen Charles Malik och den kinesiske diplomaten Peng Chun Chang.

I boken visar han att Peng Chun Chang var den som främst betonade att dokumentet skulle vara religiöst neutralt. Att en av FN-förklaringens huvudförfattare kom från Kina har även överraskat Hans-Ingvar Roth då dokumentet främst associerats med västerländska liberala traditioner.

Boken ska nu även översättas till engelska.

Läs även Mänskliga rättigheter i Konfucius anda där Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet, skriver om boken på Under strecket i Svenska Dagbladet.