Hösten 2008 startade Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet kursen Stockholm före Stockholm. Fokus var på de arkeologiska lämningarna för att ge ny kunskap om Stockholms och Stockholmsområdets bakgrund från forntid fram till cirka år 1300.

Exkursion till skålgrop i Spånga. Foto: Torun Zachrisson
Exkursion till skålgrop i Spånga. Foto: Torun Zachrisson

Upplägget var tvärvetenskapligt. Arkeologerna Torun Zachrisson och Susanne Thedéen, som ansvarade för kursen, bjöd in föreläsare från både arkeologi och granndiscipliner för att få fram den senaste forskningen inom till exempel kvartärgeologi, marinarkeologi, runologi och ortnamnsforskning. De studenter som genom åren läst kursen har haft olika bakgrund. Förutom ”vanliga” arkeologistudenter har det varit personer från hembygdsrörelsen, lärare, amatörarkeologer och Stockholmsguider.
– Genom litteraturstudier, föreläsningar, fältexkursioner och ett mindre eget uppsatsarbete har de fått kunskap om Stockholm före Stockholm ur olika aspekter. De har varit nyfikna, frågvisa och engagerade, liksom vi själva och våra föreläsare, säger Torun Zachrisson.

Behov av ny litteratur

Snart stod det klart att det saknades litteratur som ger en bild av vad Stockholm var för en plats innan den medeltida staden kom till. Nu är den bristen avhjälpt. Efter tre års arbete kom i början av april boken Stockholm före Stockholm ut på Stockholmia förlag med Torun och Susanne, som nu även är biträdande förvaltningschef vid Stockholms universitet, som redaktörer. Bland de forskare och experter som bidragit med kapitel till boken finns även från Stockholms universitet Ulf Fransson, doktorand i arkeologi, och Jan Risberg, docent i kvartärgeologi.

Väcka intresse hos turister och museibesökare

Boken är populärvetenskaplig. Tanken är, enligt Torun, att boken ska vara tillgänglig och intresseväckande för turister och besökare på exempelvis stadens museer, liksom för den lokalhistoriskt intresserade allmänheten. Men den ska också kunna fungera som kurslitteratur för studenter på kurser med Stockholmsfokus som Stockholm före Stockholm.

- Vi är så nöjda och glada att det har blivit en bok, tillgänglig och tilltalande. För oss alla inblandade, kursledare, föreläsare och studenter, har det varit en gemensam kunskapsresa som vi haft stor glädje av, säger Torun.

Flottan samlades i Frescati

Flera platser i Frescati och på Norra Djurgården figurerar i boken.
– Den viktiga hamnmiljön som funnits vid Lilla Frescati/Naturhistoriska riksmuseet och som tros ha kallats Liduhamn, var en gång förmodligen samlingsplats för ledungsflottan i äldsta medeltid och kanhända även i sen vikingatid, berättar Torun.
Här fanns förr en bebyggelse med flera gårdar Yttre Lederne som gav upphov till flera gravfält med kristna och hedniska gravar vid Lilla Frescati och Naturhistoriska riksmuseet, som delvis är arkeologiskt undersökta och borttagna, men som delvis även ligger kvar vid Kungliga Vetenskapsakademien och i kurvan när man kör upp till Naturhistoriska riksmuseet.

Har ni planer på någon mer bok?
– Vi är så glada och nöjda med att se Stockholm före Stockholm i tryck och har just nu inga konkreta planer på nya böcker, säger Torun.

Köp boken
Stockholm före Stockholm ges ut på Stockholmia förlag och har även fått stöd från Kung Gustav VI Adolfs fond för svensk folkkultur och Stockholmsgillet. Förutom hos traditionella bokhandlare och nätbokhandlare går boken dessutom att köpa i butiken på Medeltidsmuseet.

Läs kursen
Är du intresserad av kursen Stockholm före Stockholm, på 15 högskolepoäng, så ge den på kvällstid till hösten. Kursen går att söka på antagning.se och sista ansökningsdag är 15 april.

Lyssna på radioinslag
Vetenskapsradion historia tillhör dem som har uppmärksammat boken.
Lyssna på Vetenskapsradion historia Stockholm före Stockholm.