Totalt fördelas cirka 4 miljarder kronor till infrastrukturer i uppemot åtta år framåt. Vid Stockholms universitet får följande projekt finansiering från VR:

  • DESIREE (Double ElectroStatic Ion Ring ExpEriment). Lagringsrings- infrastruktur för atom-, molekyl- och kemisk fysik. Henrik Cederquist.
  • Institute for Solar Physics ISF (institutet för solfysik), solteleskop, Göran Scharmer.
  • Förberedelser för instrumentering till E-ELT, Göran Östlin.
  • National infrastructure for research about social relations, work and health across the life course (REWHARD). Infrastruktur för forskning som använder sig av individdatabaser inom medicin och samhällsvetenskap, Hugo Westerlund.

Exakta belopp redovisas senare. Hela listan med bidragsbeslut

Bara de forskningsinfrastrukturer/områden som var listade i utlysningstexten ”Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse” hade möjlighet att söka finansiering. De listade forskningsinfrastrukturerna/områdena hade antingen valts ut baserat på en behovsinventering som genomfördes föregående år, eller så hade de ett pågående bidrag som skulle ta slut 2017 eller 2018.