Line Gordon. Foto: SRC.
Line Gordon. Foto: SRC.

Line Gordon, docent i systemekologi, är en internationellt erkänd forskare inom bland annat hållbar livsmedelsproduktion och vattenresurshushållning. Hon har varit forskare på Stockholms Resilienscentrum (SRC) sedan starten 2007. Sedan 2015 har hon varit centrets ställföreträdande föreståndare.

Victor Galaz är docent i statsvetenskap med fokus på bland annat globala risker, nya teknologier och finansiella system. Han har som ledare bidragit till att utveckla SRC:s nuvarande forskningsorganisation och samarbetskultur.

Carl Folke kommer, förutom att vara styrelseordförande, även att arbeta nära den nya ledningen och leda utvecklingen av SRC:s framtida forskningsstrategi, med särskild tonvikt på finansiering och internationell närvaro på forsknings- och policyarenor.

Läs mer på SRC:s webb: www.stockholmresilience.org.